Overzicht 2008  
 
Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven
bij af saldo bij af saldo ********* Kinderen Kosten Totaal
31/12/2007     -     -    46     -     -    197  *********   *********   *********   ********* 
Januari     2     7    41     2     8    191         4.557,72      2.435,84         74,34      2.510,18
Februari     -     4    37     7     -    198         3.308,70      3.152,86             -        3.152,86
Maart    16     -    53     -     -    198         2.593,70      3.202,52         36,00      3.238,52
April     4     -    57     1     4    195         1.424,70      3.446,44         54,00      3.500,44
Mei     4     -    61     -     6    189         2.353,08      2.742,28         54,54      2.796,82
Juni     -     -    61     2     6    185         6.921,70         3.687,58         66,45      3.754,03
Juli     3     9    55     2     8    179         6.760,70         4.307,86         95,72      4.403,58
Augustus     -     -    55     -     -    179         1.401,16         2.172,53          1,34      2.173,87
September     2     -    57     1     -    180         2.492,34         4.407,13          2,68      4.409,81
October     -     3    54     -    10    170         1.277,16         4.445,77         21,70      4.467,47
November     1     -    55     9    12    167         2.204,65      4.125,84          5,06      4.130,90
December     -     7    48     5    20    152         7.851,66      4.101,09         14,86      4.115,95
Totaal    32    30    48    29    74    152       43.147,27     42.227,74       426,69     42.654,43
 
Begroting '08      30    30    46      50    10    237         44.000,00       53.000,00    1.000,00     54.000,00
 
Verschil   -2 0 2   -21   64- -85             852,73-   10.772,26 573,31 11.345,57
 
in 2007      19     8    46      28     6    197         43.719,14       41.248,12       685,54     41.933,66
in 2006       8    12    35      30    11    175         29.925,91       26.674,97       257,94     26.932,91
in 2005      18    13    39      36    19    156         26.723,10   18.539,79       337,90     18.877,69
in 2004      14     6    34      36     8    139         16.132,65   17.222,75       948,67     18.171,42
in 2003      20     3    26      45     3    111           8.509,35   8.901,03       596,83      9.497,86
in 2002       4     1     9      21     2     69           6.450,70   6.034,65       555,67      6.590,32
in 2001       5     -     6      39     -     50           6.165,16   5.524,68       332,31      5.856,99
in 2000       1     -     1      11     -     11           1.231,67   552,36             -           552,36
Kolom   A B C   D E F   I   J K L
 
Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2008   97,87% 0,99% 98,86%
 
kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand
kolom B Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand
kolom C Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund
kolom D Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand
kolom E Aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand
kolom F Totaal aantal donateurs
kolom G Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand
kolom H Inkomsten nieuwe donateurs deze maand
kolom I Totaal aan inkomsten deze maand.
kolom J Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand
kolom K Overige kosten van de stichting deze maand
kolom L Totaal aan uitgaven deze maand
in 2004   Cijfers voor het jaar 2004
Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007
Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting