Overzicht 2013    
       
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven    
    Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal    
  Begin saldo           -         -      70    ***   ***                        -     ********* ********* *********    
  Januari           -         -      70         58       58           5.955,25          2.680,20            57,57        2.737,77    
  Februari          3         -      73           7       65           3.344,25          4.510,08          121,97        4.632,05    
  Maart          1         -      74           7       72           4.478,25          5.457,76                  -          5.457,76    
  April           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  Mei           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  Juni           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  Juli           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  Augustus           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  September           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  October           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  November           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  December           -         -         -            -          -                       -                        -                    -                      -      
  Totals          4         -      74                      72         13.777,75        12.648,04          179,54      12.827,58    
       
  Begroting '13        20      14      60                    150         50.000,00        48.000,00      2.000,00      50.000,00    
       
  Verschil      (16)    (14) 14                    (78)       (36.222,25)        35.351,96      1.820,46      37.172,42    
       
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2013   91,80% 1,30% 93,10%    
                                 
  in 2012        15      10      60            -     142          57.524,70         61.340,10        1.097,18       62.437,28    
  in 2011        8      18      55          -     130        67.668,76       66.095,46           803,47       66.898,93    
  in 2010      27      16      65          -     157        58.302,96       46.095,66           510,01       46.605,67    
  in 2009      16      10      54          -     162        58.742,08       54.336,25           399,24       54.735,49    
in 2- in 2008      32      30      48          -     152        43.147,27       42.227,74           426,69       42.654,43    
  in 2007      19        8      46          -     197        43.719,14       41.248,12           685,54       41.933,66    
  in 2006        8      12      35          -     175        29.925,91       26.674,97           257,94       26.932,91    
  in 2005      18      13      39          -     156        26.723,10       18.539,79           337,90       18.877,69    
  in 2004      14        6      34          -     139        16.132,65       17.222,75           948,67       18.171,42    
  in 2003      20        3      26          -     111          8.509,35         8.901,03           596,83         9.497,86    
  in 2002        4        1        9          -       69          6.450,70         6.034,65           555,67         6.590,32    
  in 2001        5         -        6          -       50          6.165,16         5.524,68           332,31         5.856,99    
  in 2000        1         -        1          -       11          1.231,67            552,36                  -              552,36    
  Totalen     438.021,20    407.441,60      7.130,99    414.572,59    
  Kolom   A B C   D F I J K L    
       
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand    
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand    
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund    
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben    
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben    
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand    
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand    
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand    
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand    
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004    
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007    
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting