overzicht 2006
 
    kinderen   donateurs   ontvangsten   uitgaven  
bij af saldo bij af saldo saldo kinderen kosten totaal
31/12/2005     -     -    39     -     -    156                 -                 -               -                 -  
januari     -     -    39     4     -    160         4.733,24      3.452,52         19,90      3.472,42
februari     -     -    39     1     -    161           761,24      4.568,90         73,55      4.642,45
maart     -     -    39     9     -    170         5.232,24               -           21,67           21,67
april     3     1    41     1     -    171         1.830,24      5.082,52       131,00      5.213,52
mei     1     -    42     3     -    174         1.137,24               -            0,97            0,97
juni     1     5    38     -     -    174           646,24      2.652,93             -        2.652,93
juli     -     -    38     1     -    175         2.223,24         465,00             -           465,00
augustus     -     -    38     -     -    175           386,27               -            0,08            0,08
september     -     3    35     2     -    177         1.051,24      2.172,53             -        2.172,53
october     3     3    35     2     -    179         1.916,24      8.280,57             -        8.280,57
november     -     -    35     4     -    183         2.248,24               -            0,52            0,52
december     -     -    35     3    11    175         7.760,24               -           10,25           10,25
totaal     8    12    35    30    11    175       29.925,91     26.674,97       257,94     26.932,91
   
begroting '06       6     4    41      46    20    182         23.000,00       21.000,00       600,00     21.600,00  
   
verschil   -2 8 -6   -16     9 -7           6.925,91   -5.674,97 342,06 -5.332,91  
   
in 2006       8    12    35      30    11    175         29.925,91       26.674,97       257,94     26.932,91  
in 2005      18    13    39      36    19    156         26.723,10   18.539,79       337,90     18.877,69  
in 2004      14     6    34      36     8    139         16.132,65   17.222,75       948,67     18.171,42  
in 2003      20     3    26      45     3    111           8.509,35   8.901,03       596,83      9.497,86  
in 2002       4     1     9      21     2     69           6.450,70   6.034,65       555,67      6.590,32  
in 2001       5     -     6      39     -     50           6.165,16   5.524,68       332,31      5.856,99  
in 2000       1     -     1      11     -     11           1.231,67   552,36             -           552,36  
kolom   A B C   D E F   I   J K L  
   
verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2006   89,14% 0,86% 90,00%  
 
kolom A   aantal nieuwe kinderen deze maand
kolom B aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand
kolom C totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund
kolom D aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand
kolom E aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand
kolom F totaal aantal donateurs
kolom G inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand
kolom H inkomsten nieuwe donateurs deze maand
kolom I totaal aan inkomsten deze maand.
kolom J uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand
kolom K overige kosten van de stichting deze maand
kolom L totaal aan uitgaven deze maand
in 2004   cijfers voor het jaar 2004
begroting' 06   begroting voor het jaar 2006
verschil   vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2006 en de begroting