Overzicht 2010    
       
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven    
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal    
  Begin saldo           -         -      54    ***   ***    *********   ********* ********* *********    
  Januari          2         -      56         52       52   7.186,33         2.103,73          102,10       2.205,83    
  Februari           -         -      56           9       61           1.907,33         4.726,07            49,50       4.775,57    
  Maart           -         -      56         29       90           5.355,33         2.883,19            26,14       2.909,33    
  April           -         -      56         10     100           5.819,33         3.737,05          108,69       3.845,74    
  Mei           -         -      56         11     111           1.994,33         9.856,23          118,17       9.974,40    
  Juni           -         -      56           6     117         11.628,33         1.873,77            16,00       1.889,77    
  Juli           -      10      46           3     120           2.097,33         4.196,33            35,76       4.232,09    
  Augustus        12         -      58           2     122           5.062,33         3.849,72                  -         3.849,72    
  September           -        6      52           8     130           3.523,39         4.175,68              3,45       4.179,13    
  October          4         -      56           9     139           2.026,27         3.213,87              3,45       3.217,32    
  November          6         -      62           2     141           2.113,33         1.523,11            22,10       1.545,21    
  December          1         -      63           3     144           9.589,33         3.956,91                  -         3.956,91    
  Totals        25      16      63                    144         58.302,96       46.095,66          485,36     46.581,02    
       
  Begroting '10        15      10      59                    165         48.000,00       46.000,00      1.000,00     47.000,00    
       
  Verschil   10        6 4                    (21)         10.302,96            (95,66)          514,64          418,98    
       
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2010   79,06% 0,83% 79,89%    
                                 
  in 2009        16      10      54            -     162          58.742,08        54.336,25           399,24      54.735,49    
in 2- in 2008        32      30      48            -     152          43.147,27        42.227,74           426,69      42.654,43    
  in 2007        19        8      46            -     197          43.719,14        41.248,12           685,54      41.933,66    
  in 2006          8      12      35            -     175          29.925,91        26.674,97           257,94      26.932,91    
  in 2005        18      13      39            -     156          26.723,10        18.539,79           337,90      18.877,69    
  in 2004        14        6      34            -     139          16.132,65        17.222,75           948,67      18.171,42    
  in 2003        20        3      26            -     111            8.509,35          8.901,03           596,83        9.497,86    
  in 2002          4        1        9            -       69            6.450,70          6.034,65           555,67        6.590,32    
  in 2001          5         -        6            -       50            6.165,16          5.524,68           332,31        5.856,99    
  in 2000          1         -        1            -       11            1.231,67             552,36                  -             552,36    
  Totalen       299.049,99     267.358,00      5.026,15   272.384,15    
  Kolom   A B C   D F   I   J K L    
       
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand    
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand    
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund    
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand    
  Kolom F   Totaal aantal donateurs    
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand    
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand    
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.    
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand    
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand    
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand    
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004    
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007    
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting