Overzicht 2011    
       
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven    
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal    
  Begin saldo           -         -      65    ***   ***    *********   ********* ********* *********    
  Januari          1         -      66         52       52           4.091,33            940,13            26,10          966,23    
  Februari          1         -      67         12       64           3.941,33         5.617,82          461,84       6.079,66    
  Maart           -         -      67           7       71           2.798,33            811,46            26,64          838,10    
  April           -         -      67           6       77           5.732,33         6.774,95            26,83       6.801,78    
  Mei          6         -      73         13       90           3.026,83         4.331,46          118,17       4.449,63    
  Juni           -         -      73           4       94           3.041,33         3.208,82            55,00       3.263,82    
  Juli           -         -      73           3       97           7.082,33         8.856,44            44,56       8.901,00    
  Augustus           -        5      68           6     103           2.805,79         3.283,85                  -         3.283,85    
  September           -         -      68           5     108           3.255,79         5.131,42                  -         5.131,42    
  October           -        5      63           3     111           3.119,79         2.181,65            44,33       2.225,98    
  November           -         -      63         10     121         21.051,79       11.819,80                  -       11.819,80    
  December           -        8      55           9     130           7.721,79       13.137,66                  -       13.137,66    
  Totals          8      18      55                    130         67.668,76       66.095,46          803,47     66.898,93    
       
  Begroting '11        12      14      63                    165         40.000,00       46.000,00      1.000,00     47.000,00    
       
  Verschil   -4        4 -8                    (35)         27.668,76     (20.095,46)          196,53   (19.898,93)    
       
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2011   97,67% 1,19% 98,86%    
                                 
  in 2010        27      16      65            -     157          58.302,96        46.095,66           510,01      46.605,67    
  in 2009        16      10      54            -     162          58.742,08        54.336,25           399,24      54.735,49    
in 2- in 2008        32      30      48            -     152          43.147,27        42.227,74           426,69      42.654,43    
  in 2007        19        8      46            -     197          43.719,14        41.248,12           685,54      41.933,66    
  in 2006          8      12      35            -     175          29.925,91        26.674,97           257,94      26.932,91    
  in 2005        18      13      39            -     156          26.723,10        18.539,79           337,90      18.877,69    
  in 2004        14        6      34            -     139          16.132,65        17.222,75           948,67      18.171,42    
  in 2003        20        3      26            -     111            8.509,35          8.901,03           596,83        9.497,86    
  in 2002          4        1        9            -       69            6.450,70          6.034,65           555,67        6.590,32    
  in 2001          5         -        6            -       50            6.165,16          5.524,68           332,31        5.856,99    
  in 2000          1         -        1            -       11            1.231,67             552,36                  -             552,36    
  Totalen       366.718,75     333.453,46      5.854,27   339.307,73    
  Kolom   A B C   D F   I   J K L    
       
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand    
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand    
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund    
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand    
  Kolom F   Totaal aantal donateurs    
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand    
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand    
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.    
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand    
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand    
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand    
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004    
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007    
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting