Overzicht 2012    
       
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven    
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal    
  Begin saldo           -         -      55    ***   ***                        -     ********* ********* *********    
  Januari          2         -      57         65       65           4.267,79         1.722,08            85,89       1.807,97    
  Februari           -         -      57         10       75           2.808,79         5.478,78          190,52       5.669,30    
  Maart          4         -      61           5       80           4.617,79         8.413,87            72,30       8.486,17    
  April           -         -      61         11       91           9.505,79         4.619,07          243,07       4.862,14    
  Mei          5         -      66           9     100           3.864,79         5.192,26            99,00       5.291,26    
  Juni           -         -      66           6     106           4.067,25         5.235,73            99,00       5.334,73    
  Juli           -         -      66           7     113           4.258,25         4.291,29            41,85       4.333,14    
  Augustus           -        5      61           4     117           4.074,25         8.335,52                  -         8.335,52    
  September           -        5      56           4     121           2.541,25         1.781,25              5,00       1.786,25    
  October           -         -      56           6     127           3.039,25         6.620,29          155,44       6.775,73    
  November           -         -      56           7     134           5.140,25         4.611,47          105,11       4.716,58    
  December          4         -      60           8     142                       -                       -                    -                     -      
  Totals        15      10      60                    142         48.185,45       56.301,61      1.097,18     57.398,79    
       
  Begroting '12        20      14      60                    150         40.000,00       39.000,00          500,00     39.500,00    
       
  Verschil        (5)      (4) 0                      (8)           8.185,45     (17.301,61)       (597,18)   (17.898,79)    
       
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2012   116,84% 2,28% 119,12%    
                                 
  in 2011          8      18      55            -     130          67.668,76        66.095,46           803,47      66.898,93    
  in 2010        27      16      65            -     157          58.302,96        46.095,66           510,01      46.605,67    
  in 2009        16      10      54            -     162          58.742,08        54.336,25           399,24      54.735,49    
in 2- in 2008        32      30      48            -     152          43.147,27        42.227,74           426,69      42.654,43    
  in 2007        19        8      46            -     197          43.719,14        41.248,12           685,54      41.933,66    
  in 2006          8      12      35            -     175          29.925,91        26.674,97           257,94      26.932,91    
  in 2005        18      13      39            -     156          26.723,10        18.539,79           337,90      18.877,69    
  in 2004        14        6      34            -     139          16.132,65        17.222,75           948,67      18.171,42    
  in 2003        20        3      26            -     111            8.509,35          8.901,03           596,83        9.497,86    
  in 2002          4        1        9            -       69            6.450,70          6.034,65           555,67        6.590,32    
  in 2001          5         -        6            -       50            6.165,16          5.524,68           332,31        5.856,99    
  in 2000          1         -        1            -       11            1.231,67             552,36                  -             552,36    
  Totalen       414.904,20     389.755,07      6.951,45   396.706,52    
  Kolom   A B C   D F   I   J K L    
       
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand    
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand    
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund    
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand    
  Kolom F   Totaal aantal donateurs    
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand    
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand    
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.    
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand    
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand    
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand    
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004    
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007    
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting