overzichten 2004
stand per 31/12/2004
`   kinderen   donateurs   ontvangsten   uitgaven  
bij af saldo bij af saldo donateurs nieuw saldo kinderen kosten totaal
31/12/2003      -      -         26      -      -       111                   -                    -                      -                      -                    -                        -  
januari      -      -         26         6     -       117         4.677,77          319,00         4.996,77                     -              48,95              48,95
februari         4     -         30         1     -       118            556,74            10,00            566,74         3.176,00          127,73         3.303,73
maart      -      -         30         5     -       123         1.099,00          750,00         1.849,74         2.867,23          103,49         2.970,72
april      -      -         30         3     -       126            804,74          272,00         1.076,74                     -              40,30              40,30
mei      -      -         30         5     -       131         1.174,74          490,00         1.664,74                     -            141,15            141,15
juni      -      -         30         3     -       134         1.017,19          647,00         1.664,19                     -              56,00              56,00
juli      -      -         30         2     -       136         1.119,74          172,00         1.291,74                     -                     -    
augustus      -      -         30         1     -       137            234,74            72,00            306,74                     -              37,00              37,00
september      -      -         30         2     -       139            368,74          200,00            568,74                     -                     -                       -  
october         6         6        30         1         8      132         1.402,03          100,00         1.502,03      11.523,93               0,27      11.524,20
november         4     -         34         1     -       133            134,74          100,00            234,74                     -                 0,18                 0,18
december      -      -         34         6     -       139            329,74            80,00            409,74         2.522,82          612,29         3.135,11
totaal        14         6        34        36         8      139      12.919,91       3.212,00      16.132,65      20.089,98       1.167,36      21.257,34
begroting         4     -         30        37         8      140      10.267,18       2.000,00      12.267,18      10.000,00          600,00      10.600,00
verschil        10 -6         4 -1     -  -1         2.652,73       1.212,00         3.865,47 10.089,98 567,36 10.657,34
 
kolom   1 2 3   4 5 6   7 8 9   10 11 12  
 
legende
kolom 1   aantal nieuwe kinderen deze maand.
kolom 2   aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand; dit kan om diverse redenen zijn.
kolom 3   totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund. 
kolom 4   aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand.
kolom 5   aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand; dit kan om diverse redenen zijn.
kolom 6   totaal aantal donateurs
kolom 7   inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand.
kolom 8   inkomsten nieuwe donateurs deze maand.
kolom 9   totaal aan inkomsten deze maand.
kolom 10   uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand.
kolom 11   overige kosten van de stichting deze maand.
kolom 12   totaal aan uitgaven deze maand.
kolom 13   saldo van de stichting op de laatste verwerkingsdatum.