overzichten 2005
stand per 07/12/2005
 
    kinderen   donateurs   ontvangen van de donateurs   uitgaven  
bij af saldo bij af saldo "oude" nieuwe totaal kinderen kosten totaal
31/12/2004            -       -     34      -       -    139              -                 -                 -                 -               -                 -   
januari             1      -     35       6     14   131       5.480,24       1.499,00       6.979,24       4.303,89         30,43       4.334,32
februari             1      -     36       4      -    135       1.180,24       1.250,00       2.430,24               -         146,31         146,31
maart             2       4    34       4      -    139         677,24         725,00       1.402,24               -           38,62           38,62
april            -       -     34       2      -    141       1.023,24         650,00       1.673,24       2.969,41          0,20       2.969,61
mei            -       -     34       1       4   138       2.143,24           72,00       2.215,24       1.258,02         24,43       1.282,45
juni            -       -     34       1      -    139         657,24         100,00         757,24       1.597,19       101,15       1.698,34
juli             1      -     35      -       -    139         944,24              -            944,24               -               -                 -  
augustus            -        4    31      -        1   138         237,24              -            237,24       3.506,51          0,14       3.506,65
september             4       1    34       2      -    140       1.239,24       8.010,00       9.249,24       1.735,20          0,92       1.736,12
october             5      -     39       2      -    142         160,24         147,00         307,24       3.024,87             -         3.024,87
november            -       -     39       8      -    150         432,24         225,00         657,24               -           83,87           83,87
december            -       -     39       6      -    156       3.883,24         236,00       4.119,24               -         517,65         517,65
totaal           14     13    35     36     19   156     18.057,88     12.914,00     30.971,88     18.395,09       943,72     19.338,81
 
begroting 2005              -        4    30       39     20   158       13.000,00       5.000,00     18.000,00       13.000,00    2.500,00     15.500,00
 
verschil   -14 9 -5   -3       1 -2         2.328,34       7.909,00     10.237,34   -5.539,79 2.162,10 -3.377,69
 
in 2004             14       6    34       36       8   139       12.920,65 3.212,00     16.132,65   20.089,98    1.167,36     21.257,34
in 2003             20       3    26       45       3   111                -                 -          9.821,17   9.520,66       596,83     10.117,49
in 2002               4       1     9       21       2    69                -                 -          5.549,36   5.044,65       555,67       5.600,32
in 2001               5      -      6       39      -     50                -                 -          5.002,33   3.360,19       332,31       3.692,50
in 2000               1      -      1       11      -     11                -                 -          1.231,67   552,36             -           552,36
 
verhoudingen van de diverse kosten in vergelijking met de omzet in 2005   65,66% 1,20% 66,85%  
 
 
kolom 1   aantal nieuwe kinderen deze maand.  
kolom 2 aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand; dit kan om diverse redenen zijn.
kolom 3 totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund. 
kolom 4 aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand.
kolom 5 aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand; dit kan om diverse redenen zijn.
kolom 6 totaal aantal donateurs
kolom 7 inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand.
kolom 8 inkomsten van nieuwe donateurs deze maand.
kolom 9 totaal aan inkomsten deze maand.
kolom 10 uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand.
kolom 11 overige kosten van de stichting deze maand.
kolom 12 totaal aan uitgaven deze maand.
kolom 13 saldo van de stichting op de laatste verwerkingsdatum.