overzicht 2006
 
    kinderen   donateurs   ontvangsten   uitgaven  
bij af saldo bij af saldo saldo kinderen kosten totaal
31/12/2005      -       -         39      -       -    156                  -                   -                 -                   -   
januari      -       -         39       4      -    160           4.733,24         3.424,88           19,90         3.444,78
februari      -       -         39       1      -    161             761,24         4.693,54           73,55         4.767,09
maart      -       -         39       9      -    170           5.232,24                -              60,50             60,50
april         3         1        41       1      -    171           1.830,24         4.987,52             1,31         4.988,83
mei         1      -         42       3      -    174           1.137,24                -                0,97              0,97
juni         1         5        38      -       -    174             646,24         2.652,93              -            2.652,93
juli      -       -         38       1      -    175           2.223,24           465,00              -              465,00
augustus      -       -         38      -       -    175             386,27                -            101,23           101,23
september      -          3        35       2      -    177           1.051,24         2.218,16              -            2.218,16
october         3         3        35       2      -    179           1.916,24         9.328,27             0,46         9.328,73
november      -       -         35       4      -    183           2.248,24                -                0,52              0,52
december      -       -         35       3     11   175           7.760,24         5.729,86           10,25         5.740,11
totaal         8        12        35     30     11   175         29.925,91       33.500,16         268,69       33.768,85
   
begroting '06           6         4        41       46     20   182           23.000,00         21.000,00         600,00       21.600,00  
   
verschil   -2 8 -6   -16       9 -7             6.925,91   -5.674,97 342,06 -5.332,91  
   
in 2006           8        12        35       30     11   175           29.925,91         33.500,16         268,69       33.768,85  
in 2005          18        13        39       36     19   156           30.971,88   18.395,09         943,72       19.338,81  
in 2004          14         6        34       36       8   139           16.132,65   20.089,98       1.167,36       21.257,34  
in 2003          20         3        26       45       3   111             9.821,17   9.520,66         596,83       10.117,49  
in 2002           4         1         9       21       2    69             5.549,36   5.044,65         555,67         5.600,32  
in 2001           5      -          6       39      -     50             5.002,33   3.360,19         332,31         3.692,50  
in 2000           1      -          1       11      -     11             1.231,67   552,36               -             552,36  
kolom   A B C   D E F   I   J K L  
   
verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2006   89,14% 0,86% 90,00%  
 
kolom A   aantal nieuwe kinderen deze maand
kolom B aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand
kolom C totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund
kolom D aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand
kolom E aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand
kolom F totaal aantal donateurs
kolom G inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand
kolom H inkomsten nieuwe donateurs deze maand
kolom I totaal aan inkomsten deze maand.
kolom J uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand
kolom K overige kosten van de stichting deze maand
kolom L totaal aan uitgaven deze maand
in 2004   cijfers voor het jaar 2004
begroting' 06   begroting voor het jaar 2006
verschil   vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2006 en de begroting