overzicht 2007  
 
Mambo Poa   kinderen   donateurs   ontvangsten   uitgaven
bij af saldo bij af saldo ********* kinderen kosten totaal
31/12/2006      -       -         35      -       -    175   *********     *********     *********     *********  
januari         1      -         36         2      -    177          2.310,74          4.717,12              32,85          4.749,97
februari      -       -         36         1      -    178          3.070,24                  -                21,62              21,62
maart      -       -         36         1      -    179          2.362,24          2.045,00              17,85          2.062,85
april         9      -         45        10      -    189        15.302,40          1.264,83            133,02          1.397,85
mei      -       -         45         2      -    191          2.004,70        11.013,66            441,12        11.454,78
juni      -          2        43      -       -    191          1.087,70          1.808,00                  -            1.808,00
juli      -          4        39         1      -    192          1.674,70          3.854,58                  -            3.854,58
augustus      -       -         39         1      -    193          2.651,70          4.591,54                  -            4.591,54
september         3      -         42         1      -    194          3.650,70                  -                    -                    -  
october         4      -         46         5      -    199          1.369,62          3.619,69              20,84          3.640,53
november         2         2        46         1      -    200          3.120,70                  -                 0,31               0,31
december      -           46         3         6   197          5.113,70          4.004,34               0,08          4.004,42
totaal        19         8        46        28         6   197        43.719,14        36.918,76            667,69        37.586,45
 
begroting '07          12         3        44          35        10   200          30.000,00          28.710,15            600,00        29.310,15
 
verschil   -7 5 2   -7         4 -3          13.719,14   -12.537,97 -85,54 -12.623,51
 
in 2006           8        12        35          30        11   175          29.925,91          33.500,16            268,69        33.768,85
in 2005          18        13        39          36        19   156          30.971,88   18.395,09            943,72        19.338,81
in 2004          14         6        34          36         8   139          16.132,65   20.089,98          1.167,36        21.257,34
in 2003          20         3        26          45         3   111            9.821,17   9.520,66            596,83        10.117,49
in 2002           4         1         9          21         2    69            5.549,36   5.044,65            555,67          5.600,32
in 2001           5      -          6          39      -     50            5.002,33   3.360,19            332,31          3.692,50
in 2000           1      -          1          11      -     11            1.231,67   552,36                  -              552,36
kolom   A B C   D E F   I   J K L
 
verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2007   94,35% 1,57% 95,92%
 
kolom A   aantal nieuwe kinderen deze maand
kolom B aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand
kolom C totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund
kolom D aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand
kolom E aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand
kolom F totaal aantal donateurs
kolom G inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand
kolom H inkomsten nieuwe donateurs deze maand
kolom I totaal aan inkomsten deze maand.
kolom J uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand
kolom K overige kosten van de stichting deze maand
kolom L totaal aan uitgaven deze maand
in 2004   cijfers voor het jaar 2004
begroting '07   begroting voor het jaar 2007
verschil   vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting