Overzicht 2008  
 
Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven
bij af saldo bij af saldo ********* Kinderen Kosten Totaal
31/12/2007      -       -         46      -       -       197   *********     *********     *********     *********  
Januari         2         7        41         2         8      191            4.557,72          3.435,84              74,34          3.510,18
Februari      -          4        37         7      -       198            3.308,70          5.152,86              -             5.152,86
Maart        16      -         53      -       -       198            2.593,70          5.502,52              54,00          5.556,52
April         4      -         57         1         4      195            1.424,70          2.742,28              54,54          2.796,82
Mei         4      -         61      -          6      189            2.353,08          1.776,54              66,45          1.842,99
Juni      -       -         61         2         6      185            6.921,70             3.755,99              95,72          3.851,71
Juli         3         9        55         2         8      179            6.760,70             6.907,86            154,62          7.062,48
Augustus      -       -         55      -       -       179            1.402,16             2.172,53               1,34          2.173,87
September         2      -         57         1      -       180            2.492,34             4.407,13              21,70          4.428,83
October      -          3        54      -         10      170            1.277,16             5.445,77            5.445,77
November         1      -         55         9        12      167            2.204,65          4.625,84               5,06          4.630,90
December      -          7        48         5        20      152            7.851,66          4.101,09              14,86          4.115,95
Totaal        32        30        48        29        74      152          43.148,27        50.026,25            542,63        50.568,88
 
Begroting '08          30        30        46          50        10      237            44.000,00          53.000,00          1.000,00        54.000,00
 
Verschil   -2 0 2   -21    64-  -85              852,73-    10.772,26 573,31 11.345,57
 
in 2007          19         8        46          28         6      197            43.719,14          36.918,76            667,69        37.586,45
in 2006           8        12        35          30        11      175            29.925,91          33.500,16            268,69        33.768,85
in 2005          18        13        39          36        19      156            30.971,88   18.395,09            943,72        19.338,81
in 2004          14         6        34          36         8      139            16.132,65   20.089,98          1.167,36        21.257,34
in 2003          20         3        26          45         3      111              9.821,17   9.520,66            596,83        10.117,49
in 2002           4         1         9          21         2        69              5.549,36   5.044,65            555,67          5.600,32
in 2001           5      -          6          39      -         50              5.002,33   3.360,19            332,31          3.692,50
in 2000           1      -          1          11      -         11              1.231,67   552,36                  -              552,36
Kolom   A B C   D E F   I   J K L
 
Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2008   97,87% 0,99% 98,86%
 
kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand
kolom B Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand
kolom C Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund
kolom D Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand
kolom E Aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand
kolom F Totaal aantal donateurs
kolom G Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand
kolom H Inkomsten nieuwe donateurs deze maand
kolom I Totaal aan inkomsten deze maand.
kolom J Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand
kolom K Overige kosten van de stichting deze maand
kolom L Totaal aan uitgaven deze maand
in 2004   Cijfers voor het jaar 2004
Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007
Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting