Overzicht 2009  
     
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
  *********   Bij Af Saldo   Bij Af Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       48            -           -           -    *********   ********* ********* *********  
  Januari            -           -       48        53          -       53        3.443,14         3.439,37              92,47       3.531,84  
  Februari          1        2      47          7          -       60        1.789,66         2.794,68                0,79       2.795,47  
  Maart            -           -       47        12          -       72        3.843,66         2.158,09              34,19       2.192,28  
  April          1        3      45        14          -       86        3.796,84         5.805,58              49,10       5.854,68  
  Mei            -         2      43          6          -       92        2.456,16         2.115,21            137,32       2.252,53  
  Juni            -           -       43        22          -     114     10.042,28         3.649,75                0,80       3.650,55  
  Juli            -           -       43          6          -     120        6.502,66         1.598,41              24,12       1.622,53  
  Augustus          6        3      46        17          -     137        5.830,66       16.873,81            297,00     17.170,81  
  September            -           -       46          4          -     141        2.509,66         2.628,91            210,70       2.839,61  
  October            -           -       46          5          -     146        4.794,12         3.034,90              23,88       3.058,78  
  November          4          -       50        11          -     157        5.342,12            871,32              14,91          886,23  
  December          4          -       54          5      162        8.341,12         2.654,90                     -         2.654,90  
  Totals        16      10      54      162          -     162     58.692,08       47.624,93            885,28     48.510,21  
     
  Begroting '09          5      10      43      170          -     170     37.000,00       35.000,00            400,00     35.400,00  
     
  Verschil   11          -  11        (8)          -       (8)     21.742,08     (19.336,25)                0,76   (19.335,49)  
     
  in 2008         32       30       48         29       74     152       43.148,27        50.026,25             542,63      50.568,88  
  in 2007         19         8       46         28         6     197       43.719,14        36.918,76             667,69      37.586,45  
  in 2006           8       12       35         30       11     175       29.925,91        33.500,16             268,69      33.768,85  
  in 2005         18       13       39         36       19     156       30.971,88        18.395,09             943,72      19.338,81  
  in 2004         14         6       34         36         8     139       16.132,65        20.089,98          1.167,36      21.257,34  
  in 2003         20         3       26         45         3     111         9.821,17          9.520,66             596,83      10.117,49  
  in 2002           4         1         9         21         2       69         5.549,36          5.044,65             555,67        5.600,32  
  in 2001           5          -          6         39          -        50         5.002,33          3.360,19             332,31        3.692,50  
  in 2000           1          -          1         11          -        11         1.231,67             552,36                     -             552,36  
  Kolom   A B C   D E F   I   J K L  
     
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2009   92,50% 0,68% 93,18%  
     
  kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand  
  kolom E   Aantal donateurs die het project hebben verlaten deze maand  
  kolom F   Totaal aantal donateurs  
  kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand  
  kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand  
  kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.  
  kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting