Overzicht 2010  
     
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       54     ***     ***     *********   ********* ********* *********  
  Januari          2          -       56        52       52   7.186,33          3.462,58            102,10        3.564,68  
  Februari            -           -       56          9       61          1.907,33          4.726,07              60,14        4.786,21  
  Maart            -           -       56        29       90          5.355,33          2.883,19              26,14        2.909,33  
  April            -           -       56        10     100          5.819,33          3.737,05            108,84        3.845,89  
  Mei            -           -       56        11     111          1.994,33          1.601,85            298,17        1.900,02  
  Juni            -           -       56          6     117        11.628,33          1.873,77              16,00        1.889,77  
  Juli            -       10      46          3     120          2.097,33          4.196,33              26,68        4.223,01  
  Augustus        12          -       58          2     122          5.062,33          3.549,72                     -          3.549,72  
  September            -         6      52          8     130          3.523,39        11.675,68                3,45      11.679,13  
  October          4          -       56          9     139          2.026,27          3.213,87              57,95        3.271,82  
  November          6          -       62          2     141          2.113,33          1.523,11              36,96        1.560,07  
  December          1          -       63          3     144          9.589,33          3.956,91                     -          3.956,91  
  Totals        25      16      63                    144        58.302,96        46.400,13            736,43      47.136,56  
     
  Begroting '10        15      10      59                    165        48.000,00        46.000,00         1.000,00      47.000,00  
     
  Verschil   10        6 4                    (21)        10.302,96             (95,66)            514,64           418,98  
     
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2010   79,06% 0,83% 79,89%  
                               
  in 2009         16       10       54             -       162         58.692,08         47.625,03             885,28       48.510,31  
in 2- in 2008         32       30       48             -       152         43.148,27         50.026,25             542,63       50.568,88  
  in 2007         19         8       46             -       197         43.719,14         36.918,76             667,69       37.586,45  
  in 2006           8       12       35             -       175         29.925,91         33.500,16             268,69       33.768,85  
  in 2005         18       13       39             -       156         30.971,88         18.395,09             943,72       19.338,81  
  in 2004         14         6       34             -       139         16.132,65         20.089,98          1.167,36       21.257,34  
  in 2003         20         3       26             -       111           9.821,17           9.520,66             596,83       10.117,49  
  in 2002           4         1         9             -         69           5.549,36           5.044,65             555,67         5.600,32  
  in 2001           5          -          6             -         50           5.002,33           3.360,19             332,31         3.692,50  
  in 2000           1          -          1             -         11           1.231,67              552,36                     -              552,36  
  Totalen      244.194,46      225.033,13         5.960,18    230.993,31  
  Kolom   A B C   D F   I   J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs  
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand  
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand  
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting