Overzicht 2011  
     
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       65     ***     ***     *********   ********* ********* *********  
  Januari          1          -       66        52      52          4.091,33             940,13              26,10           966,23  
  Februari          1          -       67        12      64          3.941,33          5.617,82            461,84        6.079,66  
  Maart            -           -       67          7      71          2.798,33             811,46              26,64           838,10  
  April            -           -       67          6      77          5.732,33          6.774,95              26,83        6.801,78  
  Mei          6          -       73        13      90          3.026,83          4.331,46            118,17        4.449,63  
  Juni            -           -       73          4      94          3.041,33          3.208,82              55,00        3.263,82  
  Juli            -           -       73          3      97          7.082,33          8.856,44              44,56        8.901,00  
  Augustus            -         5      68          6    103          2.805,79        17.083,85                     -        17.083,85  
  September            -           -       68          5    108          3.255,79          5.131,42                     -          5.131,42  
  October            -         5      63          3    111          3.119,79          2.181,65              44,33        2.225,98  
  November            -           -       63        10    121        21.051,79        11.819,80              14,86      11.834,66  
  December            -         8      55          9    130          7.721,79        13.137,66                     -        13.137,66  
  Totals          8      18      55                  130        67.668,76        79.895,46            818,33      80.713,79  
     
  Begroting '11        12      14      63                  165        40.000,00        46.000,00         1.000,00      47.000,00  
     
  Verschil   -4        4 -8                  (35)        27.668,76      (20.095,46)            196,53    (19.898,93)  
     
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2011   97,67% 1,19% 98,86%  
                               
  in 2010         27       16       65             -      157         58.302,96         46.400,13             736,43       47.136,56  
  in 2009         16       10       54             -      162         58.692,08         47.625,03             885,28       48.510,31  
in 2- in 2008         32       30       48             -      152         43.148,27         50.026,25             542,63       50.568,88  
  in 2007         19         8       46             -      197         43.719,14         36.918,76             667,69       37.586,45  
  in 2006           8       12       35             -      175         29.925,91         33.500,16             268,69       33.768,85  
  in 2005         18       13       39             -      156         30.971,88         18.395,09             943,72       19.338,81  
  in 2004         14         6       34             -      139         16.132,65         20.089,98          1.167,36       21.257,34  
  in 2003         20         3       26             -      111           9.821,17           9.520,66             596,83       10.117,49  
  in 2002           4         1         9             -        69           5.549,36           5.044,65             555,67         5.600,32  
  in 2001           5          -          6             -        50           5.002,33           3.360,19             332,31         3.692,50  
  in 2000           1          -          1             -        11           1.231,67              552,36                     -              552,36  
  Totalen      302.497,42      271.433,26         6.696,61    278.129,87  
  Kolom   A B C   D F   I   J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs  
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand  
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand  
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting