Overzicht 2012  
     
  Mambo Poa   Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
  *********   Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       55     ***     ***                          -      ********* ********* *********  
  Januari          2          -       57        65      65              4.267,79            1.722,08              85,89          1.807,97  
  Februari            -           -       57        10      75              2.808,79            5.478,78            190,52          5.669,30  
  Maart          4          -       61          5      80              4.617,79            8.413,87              72,30          8.486,17  
  April            -           -       61        11      91              9.505,79            4.619,07            243,07          4.862,14  
  Mei          5          -       66          9    100              3.864,79            5.192,26              99,00          5.291,26  
  Juni            -           -       66          6    106              4.067,25            5.235,73              99,00          5.334,73  
  Juli            -           -       66          7    113              4.258,25            4.291,29              41,85          4.333,14  
  Augustus            -         5      61          4    117              4.074,25            8.335,52                   -             8.335,52  
  September            -         5      56          4    121              2.521,25            1.781,25                5,00          1.786,25  
  October            -           -       56          6    127              3.039,25            6.620,29            155,44          6.775,73  
  November            -           -       56          7    134              4.868,25            4.611,47            105,11          4.716,58  
  December          4          -       60          8    142              9.631,25            5.038,49                   -             5.038,49  
  Totals        15      10      60                  142           57.524,70          61.340,10         1.097,18        62.437,28  
     
  Begroting '12        20      14      60                  150           40.000,00          39.000,00            500,00        39.500,00  
     
  Verschil        (5)      (4) 0                     (8)              8.185,45       (17.301,61)          (597,18)     (17.898,79)  
     
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2012   116,84% 2,28% 119,12%  
                               
  in 2011           8       18       55             -      130             67.668,76           79.895,46             818,33         80.713,79  
  in 2010         27       16       65             -      157             58.302,96           46.400,13             736,43         47.136,56  
  in 2009         16       10       54             -      162             58.692,08           47.625,03             885,28         48.510,31  
in 2- in 2008         32       30       48             -      152             43.148,27           50.026,25             542,63         50.568,88  
  in 2007         19         8       46             -      197             43.719,14           36.918,76             667,69         37.586,45  
  in 2006           8       12       35             -      175             29.925,91           33.500,16             268,69         33.768,85  
  in 2005         18       13       39             -      156             30.971,88           18.395,09             943,72         19.338,81  
  in 2004         14         6       34             -      139             16.132,65           20.089,98          1.167,36         21.257,34  
  in 2003         20         3       26             -      111               9.821,17             9.520,66             596,83         10.117,49  
  in 2002           4         1         9             -        69               5.549,36             5.044,65             555,67           5.600,32  
  in 2001           5          -          6             -        50               5.002,33             3.360,19             332,31           3.692,50  
  in 2000           1          -          1             -        11               1.231,67                552,36                     -                552,36  
  Totalen         370.166,18       351.328,72         7.514,94     358.843,66  
  Kolom   A B C   D F   I   J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal nieuw bijgekomen donateurs deze maand  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs  
  Kolom G   Inkomsten van al ingeschreven donateurs deze maand  
  Kolom H   Inkomsten nieuwe donateurs deze maand  
  Kolom I   Totaal aan inkomsten deze maand.  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting