Overzicht 2014  
     
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
    Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       83     ***     ***       ********     ********* ********* *********  
  Januari          1        5      79          59        59          6.374,50             3.069,20         287,97           3.357,17  
  Februari            -           -       79          10        69          4.829,00             4.992,92         117,20           5.110,12  
  Maart            -           -       79          10        79          4.764,50             6.008,31           96,42           6.104,73  
  April            -           -       79          11        90          9.298,50             4.724,50         100,93           4.825,43  
  Mei          2        2      79          11     101          3.940,75             9.125,85         225,85           9.351,69  
  Juni          3          -       82            9     110          9.329,00             8.167,08           89,85           8.256,93  
  Juli            -         9      73            2     112          7.249,00             9.609,69         308,09           9.917,78  
  Augustus          3          -       76            2     114          1.794,00             6.851,80         124,19           6.976,00  
  September            -           -       76            9     123          4.696,00             4.331,00           40,00           4.371,00  
  October          1        1      76            3     126          3.294,00             2.818,80           62,04           2.880,84  
  November            -           -       76            6     132          4.659,50             4.895,63           50,03           4.945,65  
  December            -         6      70          15     147        12.434,25             5.302,18         216,66           5.518,85  
  Totals        10      23      70                     147        72.663,00           69.896,97      1.719,22         71.616,18  
     
  Begroting '14          6      16      73                     150        65.000,00           60.000,00      2.000,00         62.000,00  
     
  Verschil          3          -  3                     (35)      (16.243,25)             7.156,14      1.387,01           8.543,15  
     
  Verhoudingen van de kosten in vergelijking met de omzet in 2014   108,38% 1,26% 109,64%  
                               
  in 2013        32      19      83            -      138         72.936,31           71.929,05      1.549,59         73.478,64  
  in 2012        15      10      60            -      142         57.524,70           61.340,10      1.097,18         62.437,28  
  in 2011        8      18      55          -      130       67.668,76         79.895,46         818,33         80.713,79  
  in 2010      27      16      65          -      157       58.302,96         46.400,13         736,43         47.136,56  
  in 2009      16      10      54          -      162       58.692,08         47.625,03         885,28         48.510,31  
  in 2008      32      30      48          -      152       43.148,27         50.026,25         542,63         50.568,88  
  in 2007      19        8      46          -      197       43.719,14         36.918,76         667,69         37.586,45  
  in 2006        8      12      35          -      175       29.925,91         33.500,16         268,69         33.768,85  
  in 2005      18      13      39          -      156       30.971,88         18.395,09         943,72         19.338,81  
  in 2004      14        6      34          -      139       16.132,65         20.089,98      1.167,36         21.257,34  
  in 2003      20        3      26          -      111         9.821,17           9.520,66         596,83         10.117,49  
  in 2002        4        1        9          -        69         5.549,36           5.044,65         555,67           5.600,32  
  in 2001        5         -         6          -        50         5.002,33           3.360,19         332,31           3.692,50  
  in 2000        1         -         1          -        11         1.231,67              552,36                 -                552,36  
  Totalen    500.627,19      484.597,87   10.161,71      494.759,58  
  Kolom   A B C   D F I J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben  
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting