Overzicht 2015  
     
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
    Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo            -           -       70     ***     ***       ********     ********* ********* *********  
  Januari           -         -      70          55        55          3.756,75             7.875,87           75,09           7.950,96  
  Februari    -          -      70            8        63          3.020,25             3.043,05         196,96           3.240,00  
  Maart           -         -      70            8        71          4.725,69             6.043,51           72,09           6.115,60  
  April           -         -      70          10        81          9.719,75             3.286,52         213,33           3.499,86  
  Mei          2         -      72            9        90          4.423,25             6.944,62           25,00           6.969,62  
  Juni           -        2      70            5        95          3.551,25             4.507,61           57,09           4.564,70  
  Juli           -      17      53            2        97          4.567,75             7.296,38           78,32           7.374,70  
  Augustus           -        1      52             -        97          2.857,75             6.520,91           22,73           6.543,64  
  September           -        1      51            2        99          2.232,75             1.222,73             6,00           1.228,73  
  October          2         -      53            4     103          4.459,75             4.285,64           64,83           4.350,47  
  November           -        4      49            8     111          5.086,75             5.845,18           27,12           5.872,30  
  December          2      12      39          12     123          9.575,75             4.928,87           98,44           5.027,32  
  Totals          6      37      39                     123        57.977,44           61.800,90         937,01         62.737,91  
     
  Begroting '15          6      16      73                     150        65.000,00           60.000,00      2.000,00         62.000,00  
     
  in 2014          9      16      76            -     115         72.663,00           69.896,97      1.719,22         71.616,19  
  in 2013        32      19      83            -      138         72.936,31           71.929,05      1.549,59         73.478,64  
  in 2012        15      10      60            -      142         57.524,70           61.340,10      1.097,18         62.437,28  
  in 2011        8      18      55          -      130       67.668,76         79.895,46         818,33         80.713,79  
  in 2010      27      16      65          -      157       58.302,96         46.400,13         736,43         47.136,56  
  in 2009      16      10      54          -      162       58.692,08         47.625,03         885,28         48.510,31  
  in 2008      32      30      48          -      152       43.148,27         50.026,25         542,63         50.568,88  
  in 2007      19        8      46          -      197       43.719,14         36.918,76         667,69         37.586,45  
  in 2006        8      12      35          -      175       29.925,91         33.500,16         268,69         33.768,85  
  in 2005      18      13      39          -      156       30.971,88         18.395,09         943,72         19.338,81  
  in 2004      14        6      34          -      139       16.132,65         20.089,98      1.167,36         21.257,34  
  in 2003      20        3      26          -      111         9.821,17           9.520,66         596,83         10.117,49  
  in 2002        4        1        9          -        69         5.549,36           5.044,65         555,67           5.600,32  
  in 2001        5         -         6          -        50         5.002,33           3.360,19         332,31           3.692,50  
  in 2000        1         -         1          -        11         1.231,67              552,36                 -                552,36  
  Totalen    573.290,19      554.494,83   11.880,93      566.375,77  
  Kolom   A B C   D F I J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben  
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting