Overzicht 2017  
     
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
    Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo    ***   ***       34     ***     ***       ********     ********* ********* *********  
  Januari          1         -      35          56        56          5.442,47             4.410,65         286,70           4.697,35  
  Februari          2         -      37            4        60          2.611,75             2.632,28         243,96           2.876,23  
  Maart          1         -      38            9        69          4.687,75             6.158,61           18,00           6.176,61  
  April          1         -      39          10        79          5.850,75             4.002,27         160,28           4.162,55  
  Mei           -         -      39            6        85          3.554,75             5.699,94         154,31           5.854,25  
  Juni           -        1      38            6        91          4.872,50             3.413,85             6,00           3.419,85  
  Juli           -        2      36             -        91          3.094,25             5.186,23           82,06           5.268,29  
  Augustus          4         -      40            6        97          4.146,75             5.450,44           43,04           5.493,47  
  September           -         -      40            1        98          3.589,75             4.003,16             6,00           4.009,16  
  October           -         -      40            5     103          4.040,75             2.186,42           49,67           2.236,09  
  November           -         -      40            4     107          5.686,44             4.711,22           57,55           4.768,76  
  December           -        1      39          20     127        13.404,75             4.139,79           45,23           4.185,03  
  Totals          9        4                       127        60.982,66           51.994,84      1.152,80         53.147,64  
     
  Begroting '17            40                     125        55.122,50          1.000,00           1.000,00  
     
  in 2016                 125         58.884,80           49.614,75         734,11         50.348,86  
  in 2015          6      37      39         123         56.977,44           61.800,90         937,01         62.737,91  
  in 2014          9      16      76            -     115         72.663,00           69.896,97      1.719,22         71.616,19  
  in 2013        32      19      83            -      138         72.936,31           71.929,05      1.549,59         73.478,64  
  in 2012        15      10      60            -      142         57.524,70           61.340,10      1.097,18         62.437,28  
  in 2011        8      18      55          -      130       67.668,76         79.895,46         818,33         80.713,79  
  in 2010      27      16      65          -      157       58.302,96         46.400,13         736,43         47.136,56  
  in 2009      16      10      54          -      162       58.692,08         47.625,03         885,28         48.510,31  
  in 2008      32      30      48          -      152       43.148,27         50.026,25         542,63         50.568,88  
  in 2007      19        8      46          -      197       43.719,14         36.918,76         667,69         37.586,45  
  in 2006        8      12      35          -      175       29.925,91         33.500,16         268,69         33.768,85  
  in 2005      18      13      39          -      156       30.971,88         18.395,09         943,72         19.338,81  
  in 2004      14        6      34          -      139       16.132,65         20.089,98      1.167,36         21.257,34  
  in 2003      20        3      26          -      111         9.821,17           9.520,66         596,83         10.117,49  
  in 2002        4        1        9          -        69         5.549,36           5.044,65         555,67           5.600,32  
  in 2001        5         -         6          -        50         5.002,33           3.360,19         332,31           3.692,50  
  in 2000        1         -         1          -        11         1.231,67              552,36                 -                552,36  
  Totalen    689.152,43      665.910,48   13.552,06      679.462,54  
  Kolom   A B C   D F I J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben  
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting