Overzicht 2018  
     
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
    Bij Af Saldo   Bij Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo    ***   ***       39     ***     ***       ********     ********* ********* *********  
  Januari          7         -      46          59        59          4.385,25             5.118,83           62,88           5.181,71  
  Februari           -         -      46            4        63          2.999,75             3.818,22         172,13           3.990,35  
  Maart          2         -      48          10        73          4.769,75             2.623,15             6,00           2.629,15  
  April          2        50            73          4.865,75             3.974,61         175,82           4.150,43  
  Mei          1        51            7        80          2.843,75             4.835,16         163,55           4.998,71  
  Juni            51          12        92          6.225,42             4.381,91           56,96           4.438,87  
  Juli            2      49            3        95          3.060,00             4.143,53           69,21           4.212,74  
  Augustus            49            95          2.928,82             2.835,47           12,00           2.847,47  
  September          2        51            95          2.450,00           10.003,46             6,00         10.009,46  
  October            51            95          7.258,25             4.132,98           56,73           4.189,71  
  November            51            95          5.219,00             3.156,86           90,87           3.247,73  
  December            2      49            95        11.200,00             4.236,79           66,32           4.303,11  
  Totals        14        4                         95        58.205,74           53.260,97         938,47         54.199,44  
     
  Begroting '17            40                     125        55.000,00           55.000,00      1.000,00         56.000,00  
     
  in 2017          9        4      39            -     127         60.982,66           51.994,84      1.152,80         53.147,64  
  in 2016          3        8      34            -     125         58.884,80           49.614,75         734,11         50.348,86  
  in 2015          6      37      39            -     123         56.977,44           61.800,90         937,01         62.737,91  
  in 2014          9      16      76            -     115         72.663,00           69.896,97      1.719,22         71.616,19  
  in 2013        32      19      83            -      138         72.936,31           71.929,05      1.549,59         73.478,64  
  in 2012        15      10      60            -      142         57.524,70           61.340,10      1.097,18         62.437,28  
  in 2011        8      18      55          -      130       67.668,76         79.895,46         818,33         80.713,79  
  in 2010      27      16      65          -      157       58.302,96         46.400,13         736,43         47.136,56  
  in 2009      16      10      54          -      162       58.692,08         47.625,03         885,28         48.510,31  
  in 2008      32      30      48          -      152       43.148,27         50.026,25         542,63         50.568,88  
  in 2007      19        8      46          -      197       43.719,14         36.918,76         667,69         37.586,45  
  in 2006        8      12      35          -      175       29.925,91         33.500,16         268,69         33.768,85  
  in 2005      18      13      39          -      156       30.971,88         18.395,09         943,72         19.338,81  
  in 2004      14        6      34          -      139       16.132,65         20.089,98      1.167,36         21.257,34  
  in 2003      20        3      26          -      111         9.821,17           9.520,66         596,83         10.117,49  
  in 2002        4        1        9          -        69         5.549,36           5.044,65         555,67           5.600,32  
  in 2001        5         -         6          -        50         5.002,33           3.360,19         332,31           3.692,50  
  in 2000        1         -         1          -        11         1.231,67              552,36                 -                552,36  
  Totalen    750.135,09      717.905,33   14.704,86      732.610,18  
  Kolom   A B C   D F I J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben  
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting