Overzicht 2019  
     
      Kinderen   Donateurs   Ontvangsten   Uitgaven  
    Bij Af Saldo   Bij AF Saldo   *********   Kinderen Kosten Totaal  
  Begin saldo    ***   ***       48     ***    ***               95     ********     ********* ********* *********  
  Januari          1         -      49                    95          4.398,00             4.428,23           69,32           4.497,55  
  Februari           -         -      49                    95          2.673,00             5.217,04           51,61           5.268,65  
  Maart             -      49                    95          4.333,50             6.731,43             6,00           6.737,43  
  April            49                    95          3.250,00             3.571,61         155,85           3.727,46  
  Mei            49                    95          4.788,00             2.790,48           18,15           2.808,63  
  Juni            2      47              1              94          3.901,15             3.368,57           18,15           3.386,72  
  Juli            1      46                    94          8.685,66             4.346,61           71,80           4.418,41  
  Augustus            46            2                96          3.775,15                             -    
  September          1        47              2              94          4.048,00                             -    
  October            47                    94                                 -    
  November            47                    94                                 -    
  December            47                    94                                 -    
  Totals          2        3                                              94   58.173,00   54.351,00      2.298,00 56.650,00  
     
  Begroting '19            40                                          100        55.000,00           55.000,00      1.000,00         56.000,00  
     
  in 2018        14        4      49            -                95         58.205,74           53.260,97         938,47         54.199,44  
  in 2017          9        4      39            -              127         60.982,66           51.994,84      1.152,80         53.147,64  
  in 2016          3        8      34            -              125         58.884,80           49.614,75         734,11         50.348,86  
  in 2015          6      37      39            -              123         56.977,44           61.800,90         937,01         62.737,91  
  in 2014          9      16      76            -              115         72.663,00           69.896,97      1.719,22         71.616,19  
  in 2013        32      19      83            -               138         72.936,31           71.929,05      1.549,59         73.478,64  
  in 2012        15      10      60            -               142         57.524,70           61.340,10      1.097,18         62.437,28  
  in 2011        8      18      55          -               130       67.668,76         79.895,46         818,33         80.713,79  
  in 2010      27      16      65          -               157       58.302,96         46.400,13         736,43         47.136,56  
  in 2009      16      10      54          -               162       58.692,08         47.625,03         885,28         48.510,31  
  in 2008      32      30      48          -               152       43.148,27         50.026,25         542,63         50.568,88  
  in 2007      19        8      46          -               197       43.719,14         36.918,76         667,69         37.586,45  
  in 2006        8      12      35          -               175       29.925,91         33.500,16         268,69         33.768,85  
  in 2005      18      13      39          -               156       30.971,88         18.395,09         943,72         19.338,81  
  in 2004      14        6      34          -               139       16.132,65         20.089,98      1.167,36         21.257,34  
  in 2003      20        3      26          -               111         9.821,17           9.520,66         596,83         10.117,49  
  in 2002        4        1        9          -                 69         5.549,36           5.044,65         555,67           5.600,32  
  in 2001        5         -         6          -                 50         5.002,33           3.360,19         332,31           3.692,50  
  in 2000        1         -         1          -                 11         1.231,67              552,36                 -                552,36  
  Totalen    750.135,09      717.905,33   14.704,86      732.610,18  
  Kolom   A B C   D   F I J K L  
     
  Kolom A   Aantal nieuwe kinderen deze maand  
  Kolom B   Aantal kinderen die het project hebben verlaten deze maand  
  Kolom C   Totaal aantal kinderen dat op dit moment worden gesteund  
  Kolom D   Aantal donateurs die deze maand betaald hebben  
  Kolom F   Totaal aantal donateurs die dit jaar betaald hebben  
  Kolom I   Totaal inkomsten deze maand  
  Kolom J   Uitgaven ten behoeve van de kinderen deze maand  
  Kolom K   Overige kosten van de stichting deze maand  
  Kolom L   Totaal aan uitgaven deze maand  
  in 2004   Cijfers voor het jaar 2004  
  Begroting '07   Begroting voor het jaar 2007  
  Verschil   Vergelijking tussen de werkelijke resultaten in 2007 en de begroting