Oktober 2023Dit zijn enkele foto’s van het afstuderen van Fikadu Derebe, een van onze studenten. Hij heeft onlangs met succes zijn studie medicijnen voltooid. In onze volgende nieuwsbrief zal zijn verhaal te lezen zijn.


September 2023

Eind 2022 werden er 35 studenten ondersteund door Mambo Poa bij het volgen van onderwijs, 19 meisjes en 16 jongens. Er zaten 8 meisjes en 4 jongens op de Primary School en 3 meisjes en 2 jongens op de Secondary School. Het voorbereidend onderwijs van Grade 11-12 werd door 5 meisjes en 7 jongens gevolgd. Op de High School zaten 3 meisjes en 1 jongen. Universitair onderwijs werd voor 2 jongens mogelijk gemaakt. De stichting heeft sinds haar oprichting 248 kinderen kunnen helpen bij het volgen van onderwijs. De afgelopen jaren zijn alle kinderen afkomstig uit Ethiopië.


Juli 2023

We hebben deze rubriek al een lange tijd niet bijgehouden. Vanaf nu zal er hier weer regelmatig nieuws over Mambo Poa geplaatst worden ter informatie. Helaas mogen we wegens strenge privacy wetgeving geen informatie geven over onze studenten zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Hierdoor kunnen we niet berichten over hun studievoortgang en persoonlijke omstandigheden. Toch willen we proberen een enkele keer het verhaal van een individuele student – met uiteraard zijn /haar toestemming – op te nemen. Daarnaast zullen we in deze rubriek algemene informatie over de studenten, de financiën van Mambo Poa en andere onderdelen van het werk van de stichting geven. Zijn er nog vragen dan kunnen deze zoals altijd gesteld worden via info@mambopoa.nlNovember 2021

In deze moeilijke tijden voor Ethiopie heeft Mambo Poa intensief contact met de studenten. Studenten die voor het oorlogsgeweld hebben moeten vluchten worden extra financieel ondersteund. Onze nieuwsbrieven nrs 23 en 24 maken daar verslag van.
Het Jaarverslag 2020 is verschenen, met uitgebreide informatie en een toelichting op de jaarrekening.
Ook voor dit jaar kunnen we melden dat we onze doelstellingen gehaald hebben.
Je kunt het hier inzien. Wij danken onze donateurs!


Mei 2019

Onlangs is ons Beleidsplan op enkele onderdelen herzien. Belangstellenden klikken hier.
Het Jaarverslag 2018 is verschenen, met uitgebreide informatie en een toelichting op de jaarrekening.
Ook voor dit jaar kunnen we melden dat we onze doelstellingen gehaald hebben.
Je kunt het hier inzien.
Wij danken onze donateurs!

2018

Dit jaar bestaat Mambo Poa 15 jaar! Daarom hebben we een feestje georganiseerd om onze donateurs weer een keer te ontmoeten, bij te praten en hen te bedanken voor hun vaak al jarenlange steun aan Mambo Poa.
Het vond plaats op 3 juni 2018 in Castricum en het was zeer geslaagd. We organiseerden het in samenwerking met Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië (www.rkvvdem.nl).  We hadden goede gesprekken met onze donateurs waarbij we ons beleid bepraken. We kregen goede respons en adviezen.
Vanwege de wet op de privacy kunnen we helaas geen foto's tonen.

Nov 2017

Onze Laptopactie is succesvol. Maar nog niet ten einde. Het zijn 2e hands apparaten die door of via onze donateurs aan Mambo Poa beschikbaar zijn gesteld.
Inmiddels zijn alle gedoneerde laptops (ruim 60) aan studenten in Ethiopie uitgereikt. Onze voorraad is op, maar nog steeds zijn er laptops nodig. Bijvoorbeeld omdat sommige niet meer bruikbaar zijn vanwege een defecte accu.
Ken je een bedrijf dat zijn laptops vernieuwt en de oude apparaten beschikbaar wil stellen? Stuur ons dan een mail en wij zorgen dat ze in ons bezit komen.

Foto: Daniel Dieraert overhandigt een laptop aan een student.


November 2014

Onlangs waren toeristen o.l.v. Daniel Dieraert in Gabon. Zij ontmoetten Veronique. Ze heeft drie kinderen: een dochter en twee zonen. Ze heeft niet genoeg geld om haar kinderen naar school te sturen. Onderwijs is weliswaar gratis in Gabon, maar je moet wel nog betalen voor een uniform, boeken etc. Daniel heeft haar daarom wat geld gegeven zodat haar kinderen naar school kunnen (eenmalige hulp).

Haar oudste dochter, Gaslene, is 18 jaar oud en studeert Spaans. Voor haar studies had ze een computer nodig. Aangezien iemand van de groep (Celia van Aalten - donateur) er eentje meehad om af te geven aan Daniel, hebben we met z'n allen (Celia, Daniel en ik) beslist om deze af te geven aan Veronique voor haar dochter Gaslene. Op de foto, Celia en Veronique.


Celia en Veronique

Februari 2014
Fotoboek Ethiopie

Onlangs is het prachtige fotoboek Ethiopia: Footsteps in Dust and Gold verschenen.
Het biedt een bijzondere mix van schitterend fotografeerwerk en toegankelijke informatie.
Het vertelt het verhaal van een uitzonderlijk land en een zelfbewust volk.
U vindt er niet de clichés over arme landen. Dit boek laat een ander Ethiopië zien. Het brengt in beeld hoe een land, dat velen vooral kennen vanwege zijn droogte, oorlog, honger en ziektes, hard aan zijn toekomst werkt.


Cover Ethiopieboek

Ethiopia: Footsteps in Dust and Gold is een ontdekkingstocht vol verrassingen.
Voor meer informatie kun je terecht op: www.ethiopie-boek.nl


De prijs van het boek is 49,90 euro. Als je het bestelt via Mambo Poa gaat 17,50 van dit bedrag naar stichting Mambo Poa. De verzendkosten zijn 8,-. Wil je het boek bestellen stuur dan een mail aan info@mambopoa.nl.
In je mail graag vermelden hoeveel exemplaren je wilt en het adres waar we het naar toe kunnen sturen.


Schenkingsovereenkomst

Veel donateurs schenken elk jaar een bedrag aan stichting Mambo Poa. Per 1 januari 2014 zijn de belastingregels voor het vastleggen van een periodieke gift veranderd. Het is niet meer nodig om hier een notaris voor in te schakelen. De donateur moet daartoe een schenkingsovereenkomst downloaden van de site van de Belastingsdienst, dat ingevuld opsturen naar Mambo Poa. Wij vullen de ontbrekende gegevens in en sturen het medeondertekend weer terug. Beide partijen bewaren hun exemplaar tot de Belastingdienst daarom vraagt. Zie voor alle informatie: Belastingdienst/Anbi. Naam Anbi: Mambo Poa. Vestigingsplaats: Noordwijk. Heb je hulp van ons nodig, stuur dan een mail.


July 2013
Zeer geslaagd jubileumfeest!

Onder het genot van een Ethiopisch kopje koffie hebben Zaterdag 29 Juni 162 donateurs en belangstellenden het 10-jaar jubileum van Stichting Mambo Poa gevierd in Kijduin Park in Den Haag.
In een ontspannen en gezellige sfeer, onder een vriendelijke zon kon iedereen met elkaar bijpraten, souvenirs kopen, Ethiopische hapjes nuttigen. Te zien waren ook prachtige documentaires over de doelstellingen van de stichting, en over bijzonder streken van Ethiopië.


Er werden 42 laptops gedoneerd voor de Laptopaktie. Dit aantal overtreft onze stoutse verwachtingen.
Het bestuur wil derhalve alle schenkers bedanken voor deze geslaagde aktie.
Dankzij de financiële inbreng van enkele donateurs hebben we, na aftrek van alle kosten geld overgehouden aan deze dag: 688,50 Euro. Dit bedrag komt uiteraard ten goede aan onze studenten.
Al met al een zeer geslaagde dag!


Jammer dat we nog 10 jaar moeten wachten op het volgende Mambo Poa jubileumfeest.


banner hapjes koffie

Zie hier alle foto's van het feest.


Mambo Poa bestaat 10 jaar!

Alle donateurs en hun vrienden zijn uitgenodigd.
Op het programma staan films, muziek, een Ethiopische koffieceremonie en een lopend buffet.


Plaats: Vakantiepark Kijkduin / Machiel Vrijenhoeklaan 450 / 2555 NH Den Haag.

Tijd: van 15.00 tot 21.00 uur.

Wanneer: 29 juni 2013.


Meer weten? Stuur ons een mail.

November 2012

De begroting 2012 is ruimschoots gehaald. We zijn een gezonde organisatie.

Juli 2012

Nieuwsbrief 8 is verschenen en naar de donateurs gestuurd.

Januari 2012

Afgelopen zomer werd Daniel uitgenodigd door ex-Mambo Poa studenten uit Tanzania voor een feestelijke samenkomst. Na zoveel jaar was het heel leuk om iedereen weer te zien en te horen hoe het met hen ging. De jonge kinderen waren veranderd in vrolijke pubers. De groep waar Daniel mee reisde was zeer onder de indruk van het enthousiaste welkom en genoot van de gesprekken, de dranken en de maaltijd.
Op de foto zijn alle kinderen aanwezig.


Het gaat de ex-studenten goed.
Saumu Kweka is nu accountant bij de gemeente Arusha.
Minor Kweka studeert nu aan de Universiteit van Dar es Salaam.
Michael Wilbrodus, nu 14 jaar oud, studeert nog verder op kosten van zijn ouders.


groep1 groep1

December 2011

De nieuwe website is gepubliceerd met een scheiding tussen privegegevens van de kinderen en een
openbaar gedeelte. Op de site staat het nieuwe beleidsplan van de stichting.
Nieuwsbrief 7 is verschenen en naar de donateurs gestuurd.

November 2011

De begroting 2011 is gehaald. We zijn teverden over onze financiele positie.

April 2011

Henk Loijenga komt het bestuur versterken. Hij is jurist en zeer bekend met de situatie in Afrika, met name Ethiopie. Wij zijn erg blij dat hij meedoet en we wensen hem een prettige en vruchtbare tijd in het bestuur toe.
Op de site, bij de Stichting, stelt Henk zich voor.


Januari 2011

Een bericht van de penningmeester:
"De boeken 2010 zijn afgesloten. Totaal binnengekomen donaties waren 58,302.96 euro.
Opgebracht door 157 donateurs. Begroting was 50,000 euro. We hebben het echt niet slecht gedaan!"
Kijk voor het financieel overzicht bij Overzichten.

Mei 2010

Daniel was weer eens in Nederland. Het bestuur van Mambo Poa heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een extra vergadering te houden. Daarin is o.a. besproken op welke manier de website nog uitgebreider informatie kan geven over de kinderen.


April 2010

Veel van onze studenten bereiden zich voor op de komende staatsexamens.
Bij deze wensen we hen veel sterkte!

September 2009 - ANBI status verleend

Stichting Mambo Poa is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.
Uw gift (schenking) aan Mambo Poa is daarmee in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
In beginsel, want er is een drempelbedrag (onder andere afhankelijk van uw inkomen) waaronder u niet mag aftrekken. Zie daarvoor belastingdienst.nl onder Aftrekposten en anbi.nl.

Aftrekken met een notariële acte

U mag uw gift volledig aftrekken als u tenminste vijf jaar lang hetzelfde bedrag aan Mambo Poa schenkt, op basis van een notariële acte. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dan 16% tot 52% van de jaarlijkse gift terug. Mambo Poa heeft De Schenkservice gemachtigd deze akte voor u te verzorgen. De kosten daarvan komen voor rekening van Mambo Poa. Het schenkingsbedrag heeft een minimum van € 150,- per jaar. Meer informatie hierover vindt u op schenkservice.nl.

Juni 2009 - 6 afgestudeerde studenten

Onlangs heeft Daniel de zes afgestudeerde jongens van Juli 2008 (zie nieuws hieronder, Juli 2008) tijdens een reunie in Addis ontmoet. Vijf van de zes jongens hebben inmiddels een vaste baan gekregen.
Voor Aliyou Lahimou duurde het bijna een jaar voordat hij een vaste betrekking kreeg als junior-boekhouder bij de grootste verzekeringsmaatschappij in Ethiopie.
Dunga Hussein is assistent-arts in het stadje Dimeka in het Hamar-land.
Zijn studievriend Soya Korupa heeft dezelfde betrekking bij het Health Centre in Kibbisch.
De derde student geneeskunde Lobuwa Kakuta is doktersassistent in het Health Centre in Kangaten, diep in Nyangatom land.
Eyob Fekadu is twee maanden geleden begonnen aan een parttime job bij een ingenieursburo als assistent bouwtekenaar. De enige die nog geen passend werk heeft gevonden is Mekuaninet Admassu. Hij heeft een baan aangenomen als ober is een cafe in Bahir Dar om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.


Mei 2009 - 16 studenten

In de laatste week van mei 2009 hebben zestien Ethiopische studenten Staatsexamen gedaan om de overstap te kunnen maken van de Secundary school naar de twee-jarige Preparatory school. Daarna hopen zij op de universiteit te worden toegelaten. Zij moeten wachten tot eind September voordat ze de uitslag krijgen. Tot die tijd betaalt Mambo Poa voor alle zestien kinderen een taalcursus bij een prive onderwijsinstituut in hun studiestad om te voorkomen dat zij drie maanden lang niets doen.


Maart 2009 - ANBI status

Donateurs kunnen hun giften aan een instelling van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken als deze door de Belastingdienst is erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Mambo Poa heeft de ANBI status aangevraagd. De procedure duurt een aantal maanden. Zodra deze is afgerond zullen wij de donateurs per mail daarvan in kennis stellen.


Februari 2009 - financiële crisis

De gevolgen van de financiële crisis zijn ook in Afrika goed te voelen. Niet dat de mensen er rijk zijn, integendeel. Maar alles, inclusief de eerste levensbehoeften, is opeens veel duurder geworden. Het helpen van een student drukt de laatste maanden veel zwaarder op de begroting van de stichting. Mambo Poa heeft dan ook besloten om het budget voor alle kinderen per 1 januari 2009 te verhogen. En tevens geen nieuwe studenten aan te nemen tot het duidelijk wordt dat onze donateurs hun bijdrage niet verminderen of, erger nog, hun hulp geheel stoppen als gevolg van de financiële crisis.


December 2008 - Jacqueline Bezemer en Pauline Eggink verlaten bestuur Mambo Poa

Jacqueline heeft helaas haar bestuursfunctie moeten neerleggen. Zij verhuist met haar man naar Frankrijk. Jacqueline was een van de mensen van het eerste uur en heeft zich met veel enthousiasme ingezet voor Mambo Poa. We danken haar voor haar grote bijdrage aan het werk van de stichting en hopen dat het leven in Frankrijk haar goed zal bevallen. Pauline kon haar drukke nieuwe baan niet combineren met het werk voor Mambo Poa. Ook haar danken we hartelijk voor haar inzet.


September 2008 - overname kinderen van Stichting Meskerem

De schoolgaande kinderen van Meskerem zijn opgenomen in het programma van Mambo Poa. Abraham Tagesse en Brahanu Assaye uit Bahir Dar, Adeno Melese uit Lalibela, Mesele Wudu en Abebaw Mazew uit Debark en de vele kinderen van de grote familie van mevrouw Addis Alem, achttien in totaal, maken nu deel van het hulpprogramma van Mambo Poa.
Stichting Meskerem draagt nog de kosten van hun onderwijs en Mambo Poa volgt de kinderen, bezoekt de scholen en de families en regelt de betalingen aan de verschillende instanties.


Juli 2008 - 6 studenten hebben hun studie afgesloten

Soya Korupa, Lobuwa Kakuta en Dunga Hussein, 3 jongens afkomstig uit het stammengebied van Zuid Ethiopie, aan de grens met Soedan en Kenia, hebben drie jaar lang een geneeskundige studie aan het Medical College in Addis Abeba gevolgd. Ze zijn terug naar hun woonplaatsen en hopen op een doeltreffende manier hun eigen stamgenoten van dienst te kunnen zijn. Ze hebben alle drie een baan gevonden in de medische zorg. Aliyou Lahimu, uit Addis Abeba heeft zijn studie Management aan het Unity College in Addis Abeba met verve afgesloten. Hij heeft helaas nog geen passend werk kunnen vinden. Eyob Fekadu uit Addis Abeba heeft zijn avondstudie Bouwkunde afgerond en is eveneens op zoek naar passend werk. Mekuaninet Admassu uit Bahir Dar (Noord Ethiopie) heeft zijn studie Management aan de universiteit voltooid. Hij wil een bedrijfje opzetten en is bezig om de financiering te regelen. Goed gedaan, jongens!


Dunga Hussein

13 September 2007 - Heiloo NH

De kringloopwinkel Keer op Keer in Heiloo heeft Mambo Poa blij gemaakt met een gift van maar liefst €3000,-. Deze winkel handelt in 2e hands spullen, waarvan de opbrengst geheel aan goede doelen wordt gegeven. meer info. Wij danken Keer op Keer van harte!


22 Juni 2007 - twee brieven van Daniel

Mijn bezoek aan Mali in Mei 2007

Eind Mei heb ik de familie Bah Diallo bezocht. Dankzij het geld dat opgehaald is door de leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem kon ik een begin maken aan de hulp van Mambo Poa voor Lassine, Fatmata, Awa en Mohammed. Mamani, de oudste dochter van de familie bleek intussen uitgehuwelijkt te zijn. Een man was, na mijn eerste bezoek langs geweest, had een kleine bruidschat betaald en Mamani mee genomen naar zijn dorp. Van onderwijs volgen kon geen sprake meer zijn. Ik heb toen besloten om een ander kind te helpen. Het is Mohammed Bah Diallo geworden, een neef van de familie die in Douentza woont. Mijn verblijf in Mali werd bepaald door de warmte. Lees verder.


Mijn bezoek aan Addis Abeba in Mei 2007

De kinderen van Mambo Poa hebben het niet makkelijk in Addis Abeba. Dat bleek maar weer eens tijdens mij laatste bezoek in mei aan hen. Ze komen veelal van andere regio’s en voelen zich ondanks alles toch erg eenzaam in Addis. Ze zitten immers verspreid door de stad en kennen veelal maar heel weinig mensen waarmee ze kunnen optrekken.
Daarnaast is het voor hen niet makkelijk om een baantje te vinden of stage te lopen. Lees verder.


25 April 2007

Op het ECL (Eerste Christelijk Lyceum) in Haarlem werd de actie "ECL & Mambo Poa helpen een kind in Afrika naar school" afgesloten. Met de vertoning van een film die in Mali is geschoten en een speciaal boek met informatie en foto's van de kinderen van Mambo Poa gingen alle klassen van de school aan het werk met allerlei verschillende acties, waaronder een 24 uurs-lesmarathon, een sponsorloop, speciale feesten en muziekavonden, bingo's, 24 uur schommelen en nog veel meer.
Actieleider Jan Wolters, docent van de school en tevens bestuurslid van de Stichting kon met veel trots maar liefst 12.000 euro overhandigen als resultaat van alle inspanningen van de leerlingen.
Zie ook de website van de school eclh.nl.